Vidiecky dvor Ždaňa

  • Hlboká 115, Ždaňa
  • info@vidieckydvor.sk
  • +421 905 295 170

Denné menu

11.1.2021 - 18.1.2021

V rámci závodného stravovania zabezpečujeme dovoz stravy v jednorázových prepravných nádobách, ktoré je možné po skonzumovaní obeda ihneď zneškodniť, bez umývania a skladovania. Denné menu pozostáva z výberu:

  • polievka
  • viac druhov hlavných jedál, ktoré sa skladajú z:
  •  mäsitých jedál
  •  bezmäsitých jedál (múčne, zeleninové)
  •  šaláty
  •  spišské pirohy/sladké pirohy

K jedlám ponúkame šaláty podľa vhodnosti jedál, nápoje, cukrovinky, ovocie či zákusok. Všetky jedlá sú pripravované z kvalitných surovín a podľa tradičných receptúr. Na prípravu jedál nepoužívame žiadne polotovary, prášky alebo iné prípravky používané vo veľkokapacitných kuchyniach. Objednávky obedov prijímame 1 deň vopred, prípadne po dohode je možnosť dohlasovania obedov v deň dovozu do 08:00 hod. telefonicky, prípadne e-mailom. Platba môže prebiehať formou stravných poukážok rôznych spoločností, príp. hotovostnou platbou pri odbere obedov alebo bezhotovostne na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní od vystavenia faktúry. Našim zákazníkom ponúkame možnosť podieľať sa na zostavení jedálneho lístka pomocou vlastných obľúbených jedál, ktoré budeme podľa požiadaviek zaraďovať do našej ponuky. Celoročne sú našim stravníkom k dispozícii anketové lístky, na ktorých vyjadrujú svoje pripomienky, návrhy, potrehy a tiež typy ktorými obohatíme Váš jedálny lístok.